top of page
Berätta vad du tycker
(anonymt)
Vad tycker du om formatet?
Vad tycker du om svårighetsgraden?
Kan du tänka dig att skriva ut kryss från webbsidan?
Kan du tänka dig att köpa ett häfte med kompaktkryss?
Hur ofta skulle du vilja köpa ett häfte?
Skulle du rekommendera kompaktkryss för andra?

Tack för dina synpunkter! Hoppas att vi hörs igen.

bottom of page