top of page

Kompaktkryss 102

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Kompaktkryss 102
.pdf
Download PDF • 3.20MB

Hjärtligt välkommen till veckans kompaktkryss, det 102:a i ordningen (ja, det är snart två år sedan vi lade upp det första). Varje vecka, på söndagsmorgonen, kommer det ett nytt korsord, tillsammans med föregående veckas lösning. Det kostar inget att ladda ner, skriva ut och lösa. Men det går inte att angripa det på digital väg eller i telefonen. Papper och penna är det som gäller.


Av ett 40-tal lösningsord (i ett rutnät som bara skulle rymma fjärdedelen så många i ett klassiskt korsord med svarta rutor) är det inte ens ett halvt dussin som återfinns i illustrationen. Den ska ses mer som en inspiration och på sin höjd som ett stöd för gissningar.


Tanken med kompaktkrysset är att den täta sammanflätningen av orden ska underlätta, inte komplicera, lösningen. Du kommer att se att det stämmer om du vågar börja i någon ände där du kan skriva in några korta och lättare ord. De första bokstäverna griper ju in i flera korsande ord – som i sin tur kan bekräfta att din gissning stämmer. Och när rutnätet börjar fyllas kommer även de svåraste och längsta och mest slingrande lösningsorden att falla på plats.


Högt och lågt, gammalt och nytt, slangbetonat och förfinat är begreppen som täcker. I veckans kompaktkryss får vitt skilda ämnesområden och tankesfärer samsas om utrymmet i det lilla rutnätet: en mycket användbar förmåga, andfåglar, en söt konserv, en stadsdel, en psykiatrisk diagnos… ja, du fattar.


Många av orden svänger både en och flera gånger, vilket inte ska vara något problem ens för nybörjaren. Förhållandet att nycklarna är samlade i två kolumner vid sidan om torde inte heller förvirra någon (men observera att lösningsordens två första bokstäver bestämmer om de är våg- eller lodräta, oavsett om de svänger därefter).


Mycket nöje med lösningen och välkommen tillbaka!

Hans


Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 120: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

Comments


bottom of page