top of page

Kompaktkryss 104

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Kompaktkryss 104
.pdf
Download PDF • 1.75MB

Ja, kompaktkrysset är faktiskt så kompakt det kan bli i det här normalstora rutnätet, 12 x 9. I ett ungefär lika stort klassiskt korsord med svarta rutor som skiljer lösningsorden åt skulle man bara få plats med kanske fjärdedelen så många ord som här, där de feta skiljelinjerna är allt som avgränsar orden. Nästan alla rutor hör till flera lösningsord, vilket är till stor hjälp när helheten börjar urskiljas.


Varje söndag publicerar vi ett nytt kompaktkryss här. Det går inte att lösa digitalt, du måste göra en utskrift och angripa det med papper och penna på old-school-vis. Om du inte har prövat det tidigare lovar jag dig att det är värt besväret att ta den här omvägen. Det är inte så komplicerat som det kan se ut, just tack vare kompaktheten.


En mytisk korp, en skjutvapenövning, en Tolkienkaraktär, en hundras, en restaurang, en båtklubbsföreteelse… Allt detta och mer därtill ryms i veckans kompaktkryss – konkret och sagolikt, färskt och gammalt, högt och lågt, men inget sammanhängande tema. Jag låter impulserna komma från det ofärdiga krysset till kommande ord som råkar passa in mot de bokstäver som fallit på plats. Det får mycket gärna bli längre lösningsord som inte brukar dyka upp i korsordsvärlden men som ändå inte förutsätter smala fackkunskaper.


Om lösningsordet börjar gå åt höger står nyckeln i Vågrättkolumnen, om det börjar gå nedåt finns den under Lodrätt. Det gäller oberoende av om ordet sedan svänger ett antal gånger. Jag tycker om att byta riktningar, inte minst för att flera ord kan dela slut, vilket också underlättar lösningen.


Sammanfattningsvis är det min förhoppning att du ska känna tillfredsställelse av att få det hela att gå ihop, så att alla rutor fylls av ord som både stämmer med nycklarna och flätas ihop åt alla håll.


Lycka till med veckans kryss och ha det bra!

Hans


Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 120: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

Comments


bottom of page