top of page

Kompaktkryss 30

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Bild: Lucas Hoang
Kompaktkryss 30
.pdf
Download PDF • 5.33MB

Välkommen till ett nytt kompaktkryss. Om det är okänt för dig ska jag berätta att jag konstruerar och lägger upp ett i veckan, och att det är gratis och reklamfritt att ladda ner och skriva ut det för eget bruk.

Det kan se komplicerat ut men jag menar att det är lättare att lösa än ett vanligt korsord med svarta rutor och motsvarande svårighetsgrad, eftersom lösningen efter en stund blir alltmer stödd av bokstäver från korsande ord. På slutet lär du aldrig köra fast, för de sista orden kanske bara saknar några få bokstäver.


Att jag har ersatt de svarta rutorna med spärrlinjer innebär att dubbelt så många lösningsord får plats i rutnätet, ett 40-tal, jämfört med ett vanligt korsord. Jag tror att det finns många lösare som kan göra det till en vana att återkomma hit.


Jag flätar gärna in ord som man sällan eller aldrig möter i korsordsvärlden och som ofta är rätt långa. Pilarna som svänger orden är en förutsättning för det, men det är ju en inarbetad konvention från bildkorsord. Annars utgår jag ifrån att konstruktionen är självförklarande. Det enda som kan förvirra är principen att ett ord som börjar vågrätt – om så bara två rutor innan det svänger – räknas som vågrätt, och samma sak gäller förstås lodräta ord som svänger efter två eller flera rutor.


Som vanligt är det väldigt skiftande nycklar och lösningsord i veckans kryss – allt från ett nästan glömt pronomen till en ganska nutida seriegestalt och gammal dramatik. Jag låter rutnätet tipsa mig om hur jag ska gå vidare när bokstäver har börjat falla på plats i udda kombinationer, helt utan ambition att hålla mig till ett tema.


Jag är förstås tacksam om du sprider kunskapen om kompaktkryss.com om du tror att någon bekant skulle uppskatta modellen och utmaningen.


Och hjärtligt välkommen tillbaka. Sköt om dig.

Hans


*Genom publiceringen här etablerar jag copyright som hindrar allt utnyttjande utöver vad som anges.


Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 126: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

Comments


bottom of page