top of page

Kompaktkryss 34

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Bild: Egor Lyfar
Kompaktkryss 34
.pdf
Download PDF • 5.07MB

Varje söndag lägger vi upp ett nytt kompaktkryss här med facit för föregående veckas utmaning. Det är gratis att ladda ner och skriva ut kryssen för eget bruk (och du får gärna printa exemplar till möjliga lösare i vänkretsen, det ligger i mitt intresse att sprida kunskapen om kompaktkryss.com).


Om det här är första gången du landar här kanske krysset ser ovant och komplicerat ut, men jag kan försäkra dig att det är minst lika lätt som motsvarande kryss med svarta rutor.


I och med att flätan består av dubbelt så många lösningsord som ett vanligt korsord på samma rutnät har du alla möjligheter att få hjälp från flera håll när några ord har kommit på plats.


Jag som har konstruerat det här krysset har varit korsordsintresserad sedan jag löste – med mina föräldrar – de nya bildkorsorden som kom i alla dagstidningar på 1950-talet. På senare år har det också blivit en tradition att lösa DN:s söndagskorsord över telefon med min dotter som inte bor nästgårds.


Det är möjligt att jag är mindre vetande men jag blir ofta sittande med ett klassiskt korsord där det sista ordet är olösligt för att det inte finns mer hjälp än några bokstäver och rader av svarta rutor. Och hjälpbokstäverna kanske inte ens är rätt.

Mitt kompaktkryss är räddningen, för nästan alla rutor stöds från flera håll.


Det enda som behöver klargöras är att ord som börjar vågrätt innan de svänger, om så bara efter två rutor, räknas som vågräta, och lodräta förstås efter minst två rutor nedåt.


Det finns inget tema. Ordflätorna får växa fram organiskt. Jag sätter in som jag hoppas ovanliga korsordsord efterhand som bokstäver börjar fylla rutnätet, gärna längre, oberoende av om de är lärda, folkliga, aktuella eller nästan glömda.


Till exempel integrerar veckans kryss en vanlig restaurangterm eller två, en ålderdomlig verbform, en EPA-traktor och mycket annat.


Mycket nöje, välkommen åter!

Hans


Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 126: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

Commentaires


bottom of page