top of page

Kompaktkryss 51

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Kompaktkryss 51
.pdf
Download PDF • 4.06MB

Som du kanske redan vet lägger vi upp ett nytt kompaktkryss här varje söndag, och tanken är att du kan ladda ner och skriva ut det, gratis och reklamfritt. (Du får gärna skriva ut exemplar åt andra som kanske inte har skrivare.)


Av lösningsorden är ett par utrikiska men välkända även i den formen. I övrigt handlar det hela om bland annat en hemlig polis, en japansk bädd och en populär grönsak, kort sagt allt möjligt.


Om det här är första kontakten kanske du tycker att det ser komplicerat ut, men det är ganska självförklarande. Spärrlinjer ersätter svarta rutor, vilket leder till att det blir många fler lösningsord per ytenhet, oftast över 40, vilket torde ses som en fördel för de flesta.


Det enda som jag behöver förtydliga är att lösningsord räknas som vågräta om minst de två första bokstäverna går åt höger innan ordet eventuellt svänger, och lodräta… ja, du fattar.


När du har fått ett antal ord på plats kommer fortsättningen att underlättas av de bokstäver som är givna, och mot slutet ger sig även de ord som du haft svårt för eftersom de omkringliggande orden visar på lösningen.


Sedan ett tag har jag börjat lägga in illustrationer för att liva upp det hela. De anspelar på en del av lösningsorden men kan på sin höjd stödja en gissning.


Parallellt med kryssen på den här sidan, som förnyas varje söndag, har vi börjat arbeta med ett försök som går ut på att sondera marknaden för ett häfte med kompaktkryss. Det är ju ett faktum att det finns ett motstånd mot att ladda ner och skriva ut kryssen, även bland dem som har möjlighet. Vi tänker distribuera ett provhäfte med ett antal kryss och en enkät, så om du är intresserad ska du göra återkommande besök här.


Lycka till, ha det bra!

Hans


Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 122: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

Comments


bottom of page