top of page

Kompaktkryss 75

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Kompaktkryss 75
.pdf
Download PDF • 3.17MB

Som illustrationen antyder har vi hamnat i vitt spridda associationer, som alltid i mina kompaktkryss: en antik stod, en bergsget, ett indiantält, en orientalisk matta och ett kartfenomen… för att inte tala om alla abstrakta begrepp som inte låter sig illustreras i en handvändning: en vetenskapsgren, en jätteflod, ett hälsningsord och ett pristillägg. Jag håller mig alltså inte till något tema utan låter ordflätan bygga upp sig efter hand som de redan utplacerade bokstäverna ger impulser till.


Eftersom kompaktkrysset har spärrlinjer i stället för svarta rutor eller definitionsrutor går det att klämma in ett 40-tal lösningsord på rutnätet 12 x 9, vilket gör att du kommer att se efter en stund – när du har skrivit in de korta och lättare orden (ett tips) – vad de längre och kanske svårare orden lutar åt, något som ett klassiskt korsord inte erbjuder på grund av att de svarta rutorna blockerar lösningen.


Vad gäller de korta och lättare orden så måste jag fläta in dem för att få ihop helheten till slut. Kompaktkrysset är ju inte lika lätt att konstruera som ett vanligt korsord, men jag upplever det som mer stimulerande. Därför fortsätter jag att lägga upp dem här varje söndag, med lösningen på föregående veckas kryss, med förhoppningen att kunskapen om deras existens ska sprida sig.


Kryssen måste skrivas ut och lösas med papper och penna. (Här finns en möjlighet för dig att göra någon släkting, bekant eller kanske granne glad om du gör en extra utskrift till dem.)


Krysset är inte riktigt lika svårt som det ser ut, just för att sammanflätningen är så total. Nästan alla rutor hör till flera lösningsord. Svårighetsgraden med avseende på ordvalet hoppas jag ska passa dig – det är en nivå som jag själv skulle önska mig.


Lycka till och välkommen åter!

Hans


Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 126: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

Comments


bottom of page