top of page

Kompaktkryss 79

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Kompaktkryss 79
.pdf
Download PDF • 2.86MB

Illustrationerna till kompaktkryssen är inte som de vanliga bildkorsordens kompletta ledtrådar till orden som utgår från dem utan bara en antydan om en del av begreppen som ingår i ordflätan. Alla lösningsord definieras ju i stället som synes i kolumnerna Vågrätt och Lodrätt på klassiskt vis.


Det är inga nyheter för dig som är återkommande besökare, men jag får ändå tjata om de centrala grunderna för att nybörjarna ska hjälpas över tröskeln.


Kompaktkrysset är således befriat från både svarta rutor och nycklar insprängda i rutmönstret. I stället skiljs orden åt av spärrlinjer som åstadkommer två saker: (1) att nästan alla rutor hör till flera lösningsord, så att du inte riskerar att bli sittande med kanske 3–4 bokstäver från korsande ord (som kan vara chansningar) och det saknas minst lika många bokstäver som blockeras av svarta rutor, och (2) att det går att tränga in minst dubbelt så många lösningsord i ett sådant här 12x9-rutnät som i ett reguljärt korsord.


Det får i sin tur följden att du, när du väl har kommit en bit på väg, får väldigt mycket hjälp av det som du dittills lyckats skriva in, och mot slutet kommer helheten att falla på plats och det hela framstår som självklart.


Det gäller således att börja med the low-hanging fruit i form av de korta, enkla och vanliga orden för att börja urskilja de längre och ovanligare. Jag anstränger mig inte för att göra nycklarna särskilt luriga och kryptiska – som jag ser det är den täta sammanflätningen svårighet nog, och tillfredsställelsen i att sy ihop det hela är belöningen.


En del av svårigheten med mina kompaktkryss är i stället att jag försöker bygga in längre ord som gärna får vara ovanliga i korsordssammanhang men för den skull inte ska kräva fackkunskaper.


I veckans kryss blandas en seriefigur, ett fornfolk, en huvudbonad och lite ryska – inte ett tema så långt ögat når.


Lycka till och välkommen tillbaka om en vecka!

Hans


Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 126: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

コメント


bottom of page