top of page

Kompaktkryss 112

Kellermans kompaktkryss löses som vanliga korsord, men uppmärksamma pilarna där orden svänger!

Kompakt korsord, gratis korsord, gratis kryss, veckans korsord
Kompaktkryss 112
.pdf
Download PDF • 4.19MB

I den här veckans kompaktkryss är det som vanligt helt slumpmässigt vilka lösningsord som platsat i den täta flätan – allt från ett träsk till primitiv trolldom, från en ordklass till ett restaurangbeteende – orden har fått föreslå sig själva efter hand som bokstäverna från de redan placerade orden har gett mig idéer som lett till nya begrepp som kan passa in.


Jag föredrar ord som är längre och som inte brukar dyka upp i branschen (men helst inte förutsätter fackkunskaper), men det är klart att kortare och lättare ord också behövs för att flätan ska gå ihop till slut.


Poängen med mina kryss är att det ska vara tillfredsställande att få sammanflätningen att gå ihop. Det ska inte behöva hända att du blir blockerad av svarta rutor så att ett ord inte kan lösas om du inte har tillräcklig hjälp av de tre-fyra bokstäver som har kommit på plats.


Det är roligt att förse kryssen med illustrationer. Tanken är framför allt att göra sidan lättsammare, inte att ge direkt ledning till lösningsorden. För övrigt är de flesta orden svåra att illustrera redan på grund av sin ordklass.


Varje söndagsmorgon sedan länge lägger vi upp ett nytt kompaktkryss här på sidan, och förhoppningen är att konceptet ska slå rot på bredare front. Det är ingen brådska med det eftersom det är så njutbart att producera dem, minst lika tillfredsställande som att lösa någon annans kryss. I längden är jag övertygad om att det finns en marknad för de här kryssen. Jag kan inte vara ensam om att tilltalas av att så många lösningsord flätas samman i det här rutnätet, 12 x 9, på grund av att det bara är de tjockare gränslinjerna – och inga svarta rutor – som skiljer orden åt.


Mycket nöje med lösningen, ha det bra!

Hans

 

Se till att följa Hans Kellerman på Facebook och lämna gärna en kommentar. Lyckades du lösa veckans kryss? Tycker du om Kellermans korsord? Har du retat dig galen på en lurig ledtråd?


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Kompaktkryss 114: facit

Här kommer facit till förra veckans kompaktkryss. Lyckades du lösa hela krysset? Nästa kompaktkryss ligger uppe nu!

Comments


bottom of page